Termeni şi condiţii CompetiţIAA

Bine aţi venit pe website-ul proiectului CompetitIAA! Vă mulţumim pentru interesul acordat proiectului CompetiţIAA şi pentru înscriere.

Pentru a vă înscrie în Proiect, vă recomandăm să citiţi în prealabil, cu atenţie, Termenii şi Condițiile Proiectului.

Informaţii generale

Proiectul este organizat şi desfăşurat de IAA INTERNATIONAL ADVERTISING ASSOCIATION, cu sediul social/ adresa de corespondență în București, Calea Victoriei, nr. 126, et. 3, sector 1, Nr. de Ordine la Registrul Comerțului Dosar 228/PJ/1993, cod fiscal RO9941642, cont bancar RO83RNCB0090000508670001, deschis la BCR Lipscani, reprezentată prin Victor Dobre, în calitate de Organizator.

 

Termenii şi Condițiile sunt publicate pe pagina special dedicată proiectului. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile din prezentul document, urmând ca orice schimbare să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acesteia pe site-ul www.iaayp.ro

Proiectul se desfășoară pe teritoriul țării și va folosi site-ul proiectului ca mijloc de transmitere a informațiilor.

 

Beneficiarii Proiectului sunt studenți şi/sau masteranzi cu vârsta până în 26 ani împliniți la data începerii concursului, care au o pasiune pentru domeniul MarCom. Toți membrii echipei trebuie să îndeplinească condițiile enunțate. Înscrierea nu este condiționată de experienţă în domeniu, ci doar de dorinţa de dezvoltare, spiritul antreprenorial şi asumarea de responsabilităţi.

 

Dovada calităţii de student/masterand se va face pe baza documentelor solicitate de Organizatori, la care se face referire mai jos, în cadrul secţiunii “Organizare şi Înscriere”.

Participanții se vor înscrie în CompetitIAA și vor participa la extragerea brief-ului acordat de una dintre companiile partenere proiectului.

În cadrul CompetițIAA se acordă premii în bani, câte 500 euro pentru fiecare echipă selectată dintre echipele participante pentru o companie. Premiul va fi virat în conturile câștigătorilor în termen de 3 luni calendaristice de la data premierei. Impozitul datorat Bugetului de stat de către câștigători va fi reținut de către Organizator conform legislației în vigoare prin stopaj la sursă. Premiile vor fi acordate la nivel de echipă înscrisă în concurs.

Organizare şi înscriere

Perioada de desfăşurare a Proiectului este 31.10.2022 – 16.12.2022 şi va conţine două etape:

  1. Etapa 1 .

Etapa 1 debutează pe data de 31.10.2022 şi se va încheia pe data de 11.11.2022.

Această etapă este dedicată formării echipelor de studenţi. O echipă poate avea maximum 5 membri.

Echipa va funcţiona ca o adevărată agenţie de publicitate, iar fiecare membru va avea un rol desemnat în cadrul echipei, în funcție de abilitățile și competențele sale.

Înscrierea se va face pe baza formularului de înscriere, disponibil pe website-ul Proiectului. Toate câmpurile formularului sunt obligatorii. Formularele incomplete nu vor fi luate în considerare. Formularul de înscriere va fi trimis până pe data de 11.11.2022, ora 23:59.

Ideile prezentate în formularul de înscriere aparţin organizatorilor CompetițIAA, însă nu se exclude acordul între echipe și Beneficiar pentru utilizarea în alt scop decât preselecţia pentru Proiect. Cu excepția ideilor, toate celelalte date solicitate în formularul de înscriere vor rămâne confidenţiale şi nu vor fi făcute publice şi/sau utilizate în orice alte scopuri.

Completarea formularului de înscriere presupune că aţi citit şi aţi acceptat Termenii şi Condiţiile Proiectului.

Răspunsurile din formularele de înscriere vor servi drept criterii de jurizare și departajare, în funcție de mixul de creativitate și calitatea răspunsurilor fiecărei echipe.

Echipele finaliste vor fi anunţate fie în data de 11.11.2022, fie în data de 12.11.2022. Detaliile referitoare la anunțul echipelor finaliste vor fi furnizate participanților și prin e-mail. De asemenea, pe data de 14.11.2022 se va realiza și tragerea la sorți pentru alocarea echipelor pe proiectele creative.

Etapa 2.

Etapa 2 debutează pe data de 14.11.2022 şi se va încheia pe data de 05.12.2022.

În data de 14.11.2022 echipele finaliste vor primi brief-ul pe care vor lucra până în intervalul 05.12.2022 – 06.12.2022, când vor fi stabilite pitchurile în fața clienților.

Echipele finaliste se vor prezenta în locația stabilită și comunicată de Organizatori pentru a susține prezentarea, având asupra lor buletinul de identitate. Jurizarea se va face de către membri ai companiilor sponsor implicate în proiect, pe baza calității şi originalității prezentărilor susținute.

Se va alege o singură echipă câștigătoare, pe fiecare proiect, care va primi premiul secțiunii, respectiv 500 euro (valoare bruta)/ echipă câștigătoare.

Diverse

Organizatorii vor face public numele echipelor câștigătoare pana pe data de 16.01.2023, pe website-ul Proiectului.

Ideile prezentate în cadrul proiectului aparțin Beneficiarului. Acestea vor putea fi implementate cu sau fără sprijinul participanților. În funcție de caz, se pot încheia acorduri suplimentare între participanți și beneficiari pentru punerea în practică sau dezvoltarea ideilor propuse în cadrul concursului.

Pentru informații referitoare la Proiect, vă rugăm să trimiteți un email pe adresa news@iaayp.ro cu subiectul CompetitIAA 12.

Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor prezentului document de Termeni şi Condiții.

Completarea formularului reprezintă acordul expres al participantului, potrivit dispozițiilor Legii nr. 677/2001, de prelucrare și utilizare a datelor cu caracter personal de către Organizatori, în scopul derulării Proiectului, inclusiv de publicitate a concursului